Základní tipy pro lékařskou péči Imunita se počítá ze všech čtyř statistik … vaše hladina tekutin, jídla, krve a zdraví společně určují úroveň vaší imunity. Úroveň vaší imunity je rozhodující pro stanovení úrovně onemocnění u mnoha stavů, proto je nejlepší udržovat všechny úrovně tak vysoko, jak jste schopni. Některé stavy se mohou dokonce samy odeznít, pokud je vaše imunita vysoká nebo vyšší.

Cholera Cholera se dostavuje pitím ze zdrojů špinavé vody nebo pitím z krvavých / špinavých rukou. Příznaky: Zvracení při jídle. Vyprázdní se pouze váš žaludek a nedochází ke ztrátě tekutin ani k dehydrataci. V pozdějších stadiích této nemoci se zvyšuje pravděpodobnost zvracení. Léčba: Jíst v malém množství sníží pravděpodobnost zvracení a antibiotika tento stav vyléčí.

Salmonella Salmonellou se můžete nakazit konzumací syrového masa nebo úderem zombie (pokud je vaše imunita nižší než vysoká). Příznaky: Občas zvracení bez ohledu na příjem potravy / tekutin a značná dehydratace. V pozdějších fázích se zvracení zvýší a dehydratace se stane hlavní hrozbou pro život. Léčba: Prevence je vaším nejlepším postupem, udržujte vysokou hladinu jídla, tekutin a imunity. Pokud jste však s tímto stavem postiženi, vitamíny dočasně zvýší vaši imunitu, zastaví vývoj nemoci a umožní její ústup. Pamatujte, že antibiotika vám nepomohou, ale dřevěné uhlí vyléčí tento stav a fyziologický roztok (saline bag) pomůže při extrémních ztrátách tekutin.

Infekce ran Mějte na paměti, že použití normálních hadrů na krvácející ránu má šanci způsobit infekci rány. Příznaky: Horečka (rozmazané vidění a neustálá ztráta vody). Léčba: Antibiotika nebo prevence … hadry očistěte alkoholem nebo použijte sterilní obvazy. Upozornění: Infekce ran jsou odolnější vůči léčbě než jakýkoli jiný stav. Můžete vyžadovat léčbu několika pilulkami, je však nutné přesné načasování dávkování, čekání na dokončení předchozí pilulky a dávkování bezprostředně poté, co je správný plán léčby.

Nachlazení a / nebo chřipka Běžným nachlazením a chřipkou se lze nakazit přetrvávajícími tělesnými teplotami pod normální úrovní po dobu 20 minut nebo spánkem bez ohně. Příznaky: Pokud se kýchání z nachlazení neléčí, vyvine se na kašel a horečku (zvýrazněné rozmazaným viděním a neustálou ztrátou vody). Léčba: Prevence s vysokou imunitou je vaším nejlepším postupem. Pokud jste však s tímto stavem postiženi, vitamíny dočasně zvýší vaši imunitu, čímž zastaví vývoj nemoci a umožní její ústup. Antibiotika také vyléčí tento stav. A pamatujte, že nošení masek může zabránit šíření této nemoci.

Zlomenina nohy Zlomeniny kostí nohou se mohou objevit při pádu z výšky nebo při poškození silnými útoky zblízka na nohy, kulkami vysokého kalibru, výbuchy nebo pasti na medvědy. Příznaky: Nelze velmi často sprintovat. Léčba: kosti se samy zahojí asi za 15 minut. Injekce morfinu zabrání náchylnosti a umožní normální chůzi po dobu 1 minuty. Výroba a použití dlahy také umožní běžnou chůzi po delší dobu, dokud se kosti úplně nezhojí. Neexistuje však žádná léčba, která by umožnila plný sprint s frakturou.

Zlomenina ruky Zlomenina kostí paže se může objevit při poškození z důvodu silných útoků zblízka na paže, kulek vysoké ráže nebo výbuchů. Blokování zásahů zombie může mít příležitost zlomit ruce. Příznaky: Třas rukou při míření zbraňí. Léčba: kosti se samy zahojí asi za 10 minut. Injekce morfinu nebo konzumace léků proti bolesti dočasně odstraní otřesový příznak. Použití dlahy nemá na paže žádný účinek.

Hemolytická reakce Transfúze krve s nesprávnou krevní skupinou vytvoří nebezpečnou hemolytickou reakci. Na rozdíl od vanilla DayZ však tento mod umožňuje bonusovou částku transfuze, ale ke ztrátě krve bude stále docházet, stále upadnete do bezvědomí, takže buďte opatrní. Příznaky: Bezvědomí, pokles hladiny krve a pravděpodobná smrt. Léčba: Použitím fiziologického roztoku (saline bag) bude zpomalovat ztrátu krve, a tedy negativnímu účinku hemolytické transfuze, přičemž zůstane pouze její pozitivní účinek. Přirozeně, použití správné krevní skupiny pro transfuzi se v takové situaci vyhne.

Užitečné tipy Neplítvejte léky … užívání více pilulek stejného typu současně nefunguje, doporučuje se počkat, dokud ikona předchozí pilulky nezmizí, než začnete užívat další. K léčbě příslušných onemocnění však můžete současně používat různé typy pilulek.

Pár informací k Radiaci:

úrovně radiace:

bílý znak:500-1000 mSv

oranžový znak:1000-3000 mSv

červený znak:3000+ mSv

příznaky: bíly znak: bez příznaků oranožový znak: zvracení vody červený znak: zvracení vody a krvácení

léčba: bíly znak: tetracyklin (není potřeba léčit) oranžový znak: tetracyklin ( mít zasobu vody) červený znak: tetracyklin ( mít zásobu vody a obvazů/ragů)

rady a tipy: kompletní oblek vám dá pouze 90% ochrany na tisy je potřeba vanilla oblek který lze zakoupit u tradera ( přes masku nelze jíst ani pít proto se nevydávejte bez 100% na tisy) vanilla oblek chrání i před toxiny na tisech oproti módovanému který je pouze na radiaci k helli crashi a derailed train postačí módovaný oblek (ten maskáčoví, přes modovanou masku se dá jíst a pít) před vstupem( pokud nemáte 100% ochranu) požít antiradiační tabletku která blokuje v určité míře radiaci kterou dostáváte. tabletky bez obleku čili při 0% ochrany zabraní asi 35 000 mSv/h pri vyšších hodnotách i přes tabletky budete radiaci dostávat. čím víc mSv/h bude tím rychleji bude stoupat úroveň mSv u vaší postavy. pro získávaní osobní odolnosti je potřeba se nechávat ozařovat do té míry než dostanete oranžový znak radiace čili 1000 mSv tudiž sledovat svojí úroveň a při necelých 1000 mSv si dát antiradiační tabletku aby vám vaší úroveň srazila opět dolů při fungování tabletky se vaše osobní odolnost nezvyšuje. čím víc radiace budete dostávat tím rychleji vaše úroveň půjde nahoru sledovat to můžete v infu o postavě v základu nastavené pod písmenkem P. bílá čara ukazuje že dostáváte osobní odolnost ale neznamená to že už jí máte. pro získání musí doběhnou do plna a potom vám vyskočí nad ní červena. za kážde doběhnutí bíle čarý dostanete 5% osobní odolnosti vůči radiaci. čím víc vaše postava mSv dostává tím rychleji bílá čára nabíhá ale tím vetší šance je že zemřete. dá se přežít cca 10 000 mSv ale je potřeba být nejlépe u studny mít dost obvazů/ragů, tetracyklin tabletek a krevní transfuzi ale léčba bude trvat cca 90 min takže nikdy si nenachávat dát víc jak 3000 mSv které v pohodě během chvíle srazí tetracyklin tabletky.